Re:Play - Creating a sustainable society starting with our children

OM OSS


Idén till Re:Play växte fram i en ökad medvetenhet kring att vi överutnyttjar planetens resurser.

Vi såg att det i kommuner runt om i landet pågår olika hållbarhetssatsningar generellt samtidigt som det pågår utvecklingsarbeten ute på olika förskoleenheter kring pedagogiska metoder med direkt koppling mot hållbarhetsområdet i läroplanen

Ladda ner vår broschyr och läs mer:

Vi startade Re:Play därför att vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Och vad kan då vara viktigare än att arbeta med barnen och utveckla den pedagogiska verksamheten i förskolan.
Det är ju här framtiden börjar!

VÅR MISSION


Vår övergripande mission är att bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle med ett fokus på
förskolan och barnens lärande.

Ett av Re:Plays huvudmål är att erbjuda ett alternativ till dagens linjärt inköpta och traditionellt producerade material och lärsaker till förskolan. Alternativet består i att ersätta detta med återbruksbaserat material och återbruksproducerade pedagogiska lärsaker (#cirkulärsaker). Ambitionen är ett minskat uttag av jungfruliga råmaterial vid produktion av nytt pedagogiskt lärmaterial SAMT ökad återanvändning av material som annars hade gått till spillo

Vårt erbjudande skall bidra till:

  • att stödja ett hållbart lärande som leder till en positiv beteendeförändring hos barnen - som i sin tur påverkar sina föräldrar!
  • att värdet av våra kunders resurser används så effektivt som möjligt
  • att material återanvänds och stannar kvar i kretsloppet så länge som möjligt med så högt värde som möjligt
  • att nya hållbara affärsmodeller, -relationer samt upphandlingsbeteeenden utvecklas och används

VÅRA ÅTERBRUKSPARTNERS

Re:Play hade inte fungerat om det inte vore för våra fantastiska Återbrukspartners! Det är dessa företag som bidrar med sitt restmaterial som vi sedan kan erbjuda till förskolan precis som det är eller förädlat till pedagogiska "Cirkulärsaker". 

Här är våra hjältar:

VÅRA SOCIALA PARTNERS


En viktig del i Re:Play är att skapa och erbjuda viktiga arbetsuppgifter till de som står längre från arbetsmarknaden. Vi har idag etablerat produktionssamarbeten med:

Parketten

Hos oss på Parketten får du använda din kreativitet och kan fylla din dag med något som känns roligt och meningsfullt. Du kan växa, utveckla dina talanger och arbeta tillsammans med andra.


Läs mer...

Atrium

Vi arbetar med olika typer av tillverkning och hantverk. Här finns snickeri, cykelverkstad och ramverkstad och en stor variation i
arbetsuppgifter.Läs mer...

unsplash